Podem CAT. - Una eina al servei de la ciutadania

  • CERCLES DE PODEM CATALUNYA

    CERCLES DE PODEM CATALUNYA

    El cercles com a agrupacions voluntàries i obertes de persones que convergeixen a partir del seu interès pel canvi, se sustenten en la democràcia i en la participació, i són la columna vertebral de la nostra organització.

    Existeixen dos tipus de Cercles: els territorials, que pertanyen a un territori determinat, i els sectorials, que treballen a una àrea programàtica o categoria professional.

    En aquesta secció podràs trobar els cercles de Catalunya que han aconseguit l'estatus d'«Actiu» i per tant el reconeixement oficial i els drets que li atorguen els nostres documents organitzatius. Aquesta activació s'anirà actualitzant mensualment.

Cercles Actius