Podem Catalunya davant l’escenari polític català

Una resposta clara, col·lectiva i des de baix

 consulta la nota de prensa amb els resultats

 

 

Sense por a ser clars. Sense por a construir des de baix

Un dels grans missatges que va enviar el 15M a la política feta des dels partits fins llavors va ser: “s’ha acabat el temps de decidir d’esquenes a la gent”. Aquest crit no només implicava una expressió d’indignació sinó que volia ser un advertiment: els ciutadans no som menors d’edat, volem conèixer i decidir sobre tot allò que afecta les nostres vides.

Durant molts anys, uns partits i uns polítics més preocupats pels seus interessos, personals i de partit, havien fet i desfet d’esquenes a la gent. La base sobre la que se sustentava aquesta manera d’actuar era una suposada incapacitat de la gent per prendre decisions. “Als ciutadans no se’ls ha de consultar sobre si volen estar o no en un pacte militar”, reconeixia Felipe González fa pocs anys preguntat sobre el referèndum de l’OTAN. Un Felipe González que semblava més preocupat en supeditar la sobirania i el futur en pau dels pobles de l’Estat als interessos del complex militar dels Estats Units, que de donar veu a la ciutadania. Una manera d’actuar que parteix d’una suposada superioritat de criteri per part dels dirigents per sobre de la gent.

Amb el pas del temps hem pogut constatar que aquesta suposada superioritat no era tal i que darrera d’ella s’amagava la construcció d’una enorme xarxa al servei del poder i en contra de l’interès dels ciutadans. Li podem dir com vulgueu. A Podem li diem ‘Trama’: partits, ministres, bancs, corporacions, mitjans de comunicació, favors, pactes d’elits... Avui tot això cau davant els nostres ulls i hem de reconstruir des de baix. “No som mercaderia en mans de polítics i banquers”.

Perquè no volem tornar a ser tractats com a menors d’edat, a Podem Catalunya iniciem una sèrie de debats de fons que impacten directament sobre les nostres vides. Debats que moltes vegades se’ns presenten com a “massa complexos” com per deixar-los en mans de la gent. Debats que a Podem els volem mirar de cara. La situació política oberta a Catalunya en relació a la seva relació amb Espanya, el cada cop més important impacte que la UE té a la nostra vida i a la nostra democràcia o el paper profund dels municipis en l’arquitectura de la nostra democràcia. Són debats imprescindibles, urgents i molt importants, i sens dubte complexos. Requeriran estudi, reflexió i treball. Però a Podem Catalunya creiem que la societat té prou capacitat per entomar-los i donar respostes.

Toca ser valents i valentes i desbordar els límits fins ara establerts de la presa de decisions. Ens hi va l’aprofundiment de la democràcia que tantes persones van demanar a les places i continuen reclamant avui.

Iniciem aquesta sèrie de debats amb un tema davant el qual Podem Catalunya no pot mantenir-se al marge: “Podem Catalunya davant l’escenari polític català - Una resposta clara, col·lectiva i des de baix”. Un debat davant del qual moltes vegades se’ns ha criticat com “ambigus” i “poc clars”. A Podem Catalunya no tenim por als debats, a respondre, a proposar. No tenim por a prendre partit. I no tenim por perquè quan els debats i les decisions es fan de manera col·lectiva, les possibilitats de trobar respostes adequades augmenten molt. I el que és segur és que sempre seran respostes i propostes més efectives i útils que les cuinades a laboratoris on el bé comú i el debat honest és l’últim objectiu.

Albano Dante Fachin,

Secretari General de Podem Catalunya

 

Sin miedo a ser claros. Sin miedo a construir desde abajo

Uno de los grandes mensajes que envió el 15M a la política hecha desde los partidos hasta entonces fue: "se acabó el tiempo de decidir de espaldas a la gente". Este grito no sólo implicaba una expresión de indignación sino que quería ser una advertencia: los ciudadanos no somos menores de edad, queremos conocer y decidir sobre todo aquello que afecta a nuestras vidas.

Durante muchos años, unos partidos y unos políticos más preocupados por sus intereses personales y de partido habían hecho y deshecho de espaldas a la gente. La base sobre la que se sustentaba esta manera de actuar era una supuesta incapacidad de la gente para tomar decisiones. "A los ciudadanos no se les debe consultar sobre si quieren estar o no en un pacto militar", reconocía Felipe González hace pocos años preguntado sobre el referéndum de la OTAN. Un Felipe González que parecía más preocupado en supeditar la soberanía y el futuro en paz de los pueblos del Estado a los intereses del complejo militar de Estados Unidos, que de dar voz a la ciudadanía. Una manera de actuar que parte de una supuesta superioridad de criterio por parte de los dirigentes con respecto a la gente.

Con el paso del tiempo hemos podido constatar que esta supuesta superioridad no era tal, y que detrás de ella se escondía la construcción de una enorme red al servicio del poder y en contra del interés de los ciudadanos. La podemos llamar como se desee. En Podemos le llamamos 'Trama': partidos, ministros, bancos, corporaciones, medios de comunicación, favores, pactos de élites... Hoy todo esto cae ante nuestros ojos y tenemos que reconstruir desde abajo. "No somos mercancía en manos de políticos y banqueros".

Porque no queremos volver a ser tratados como menores de edad, en Podem Catalunya iniciamos una serie de debates de fondo que impactan directamente sobre nuestras vidas. Debates que muchas veces se nos presentan como "demasiado complejos" como para dejarlos en manos de la gente. Debates que en Podem queremos mirar de frente. La situación política abierta en Catalunya sobre su relación con España, el cada vez más importante impacto que la UE tiene en nuestra vida y en nuestra democracia o el papel profundo de los municipios en la arquitectura de nuestra democracia. Son debates imprescindibles, urgentes y muy importantes, y sin duda complejos. Requerirán estudio, reflexión y trabajo. Pero en Podem Catalunya creemos que la sociedad tiene suficiente capacidad para asumir y dar respuestas.

Toca ser valientes y desbordar los límites hasta ahora establecidos de la toma de decisiones. Nos va la profundización de la democracia que tantas personas pidieron en las plazas y continúan reclamando hoy.

Iniciamos esta serie de debates con un tema ante el que Podem Catalunya no puede mantenerse al margen: "Podem Catalunya ante el escenario político catalán - Una respuesta clara, colectiva y desde abajo". Un debate ante el que muchas veces se nos ha criticado por "ambiguos" y "poco claros". En Podem Catalunya no tenemos miedo a los debates, a responder, a proponer. No tenemos miedo a tomar partido. Y no tenemos miedo porque cuando los debates y las decisiones se hacen de manera colectiva las posibilidades de encontrar respuestas adecuadas aumentan mucho. Y lo que es seguro es que siempre serán respuestas y propuestas más efectivas y útiles que las cocinadas en laboratorios donde el bien común y el debate honesto son el último objetivo.

Albano Dante Fachin,

Secretari General de Podem Catalunya

Descarrega els documents pel debat:

Com participar?

Convocatòries

A mesura que els cercles terriorials confirmin la convocatòria, anirem actualitzant els punts de trobada per debatre en aquest punt.

ÚLTIMA MODIFICACIÓ: 4/6/2017 A LES 21.02 HORES

Primeres conclusions

 

 consulta la nota de prensa amb els resultats

 

En les últimes revisions de les dades, hem comptabilitzat la participació de 96 cercles actius de tot el territori i un total de 982 persones que han votat. Visualitza el document amb els percentatges dels resultats per municipi aqui.

e-max.it: your social media marketing partner

Imprimeix