Podem CAT. - Una eina al servei de la ciutadania

Comunicat de Podem Catalunya davant la convocatòria d'un referèndum per part del Govern

Davant l’anunci fet aquest matí pel Govern de la Generalitat de Catalunya, des de Podem Catalunya volem manifestar:

  1. Des de Podem Catalunya sempre hem defensat un referèndum amb garanties, vinculant i reconegut internacionalment. Així mateix, defensem la construcció d’un Estat Plurinacional, que reconegui la pluralitat i diversitat dels pobles i nacions que el conformen i que sigui capaç d’establir una relació en termes d’igualtat amb tots ells.  
  2. La convocatòria ens aboca a una situació enormement complexa. La negativa absoluta del Partit Popular a establir qualsevol tipus de diàleg amb una societat catalana que majoritària i legítimament vol exercir el dret a decidir demostra les seves mancances polítiques i el seu poc compromís  democràtic. El Partit Popular deixa clar que no té un projecte d’Estat que sigui respectuós amb la plurinacionalitat innegable que conforma l’Estat espanyol. Una manca de projecte i una incapacitat pel diàleg que es demostra avui a Catalunya però que també es fa palès a tots i cada un dels racons de l’Estat espanyol. El Partit Popular governa en tots els àmbits d’esquenes al bé comú, sense diàleg i sense cap capacitat d’acord.
  3. Davant la possibilitat que el Govern de la Generalitat anunciés una convocatòria sense acord, a Podem Catalunya fa 3 setmanes vam iniciar  debats oberts als nostres cercles per fixar el nostre posicionament davant aquest escenari. La setmana que ve tindrem els primers resultats d’aquests debats.
  4. Podem Catalunya és una organització que porta al seu ADN la mobilització com a eina de canvi social i polític. Entenem que la convocatòria d’avui no resol l’enorme repte que té la societat catalana. A la vegada, però, com a organització política sempre estarem en contra de l’ús de la repressió del govern de l’Estat per frenar la celebració d’actes democràtics i no estarem en contra de la celebració de cap acte democràtic que passi per posar les urnes a Catalunya.

Podem Catalunya

Podem Catalunya ante la convocatoria de un referéndum por parte del Govern

Ante el anuncio hecho esta mañana por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, des de Podem Catalunya queremos manifestar:

  1. Des de Podemos Cataluña siempre hemos defendido un referéndum con garantías, vinculando y reconocido internacionalmente. Así mismo, defendemos la construcción de un Estado Plurinacional, que reconozca la pluralidad y diversidad de los pueblos y naciones que lo conformen y que sea capaz de establecer una relación en términos de igualdad con todos ellos.
  2. La convocatoria nos aboca a una situación enormemente compleja. La negativa absoluta del Partido Popular a establecer cualquier tipo de diálogo con una sociedad catalana que mayoritaria y legítimamente quiere ejercer el derecho a decidir, demuestra las carencias políticas y su compromiso democrático. El Partido Popular deja claro que no tiene un proyecto de Estado que sea respetuoso con la plurinacionalidad innegable que conforma el Estado español. Una falta de proyecto y una incapacidad por el diálogo que es demuestra hoy en Catalunya pero que también y lo deja patente en cada uno de los rincones del Estado español. El Partido Popular gobierna en todos los ámbitos de espaldas al bien común, sin diálogo y sin ninguna capacidad de acuerdo.
  3. Ante la posibilidad que el Gobierno de la Generalitat anunciara una convocatoria sin acuerdo, a Podem Catalunya hace 3 semanas inicio una serie de debates abiertos en nuestros círculos para fijar nuestro posicionamiento ante este escenario. La semana que viene tendremos los primeros resultados de estos debates.
  4. Podem Catalunya es una organización que trae a su ADN la movilización como herramienta de cambio social y político. Entendemos que la convocatoria de hoy no resuelve el enorme reto que té la sociedad catalana. Al mismo tiempo, como organización política siempre estaremos en contra del uso de la represión del gobierno del Estado para frenar la celebración de actos democráticos y no estaremos en contra de la celebración de ningún acto democrático que pase para poner las urnas en Cataluña.

 

Podem Catalunya

e-max.it: your social media marketing partner

ImprimeixCorreu-e