Podem CAT. - Una eina al servei de la ciutadania

Comunicat sobre l'incompliment de les ràtios pactades per als centres de màxima complexitat de Girona

És ben sabut que si hi ha un element d'acció directa determinant de la qualitat del sistema educatiu públic i que hi incideix de manera immediata, aquest és, sense cap mena de dubte, la ràtio d'alumnes per professor/aula.

 També són prou conegudes les greus conseqüències que l'augment d'aquesta ràtio ha tingut durant els anys on s'han patit severes retallades als serveis públics, havent-hi nombrosos estudis que assenyalen que aquestes són pitjors conforme l'edat dels infants és menor.

Per això, a l'article 146 del nostre programa per a les eleccions generals, PODEM plantejava com a objectiu: "volver a la situación anterior al 2008, con máximos de 8, 12 y 16 alumnos y alumnas en primer ciclo y con un máximo de 20 alumnas y alumnos en segundo cicloSe buscará la aproximación gradual a las recomendaciones de la Red de Atención a la Infancia de la Comisión Europea: 25 alumnos en primaria y secundaria, 30 alumnos en bachillerato, 15 alumnos en formación profesional básica y 25 en los ciclos formativos de grado medio y superior".

Si, a més, s'afegeixen les dificultats inherents als centres de màxima complexitat que fan més palesa encara la necessitat de la reducció de ràtios, no es pot entendre, de cap de les maneres, l'incompliment per part dels Serveis Territorials d'Ensenyament de Girona de l'acord amb les entitats municipalistes que situava la ràtio de P3 a 22 i la de 1r d'ESO a 27, per aquest tipus de centres de la demarcació, xifres que, en tot cas, se situaven per sobre de les recomanables.

Instem a la Generalitat de Catalunya a reconsiderar aquestes decisions, preses en un context on es pretén transmetre la idea que l'època de les "vaques flaques" ja està finalitzant, però que manifesten que es continua amb una política restrictiva del dret a una educació pública de qualitat, element bàsic d'un futur digne per a tota la població del nostre país.

 

Podem Catalunya

e-max.it: your social media marketing partner

ImprimeixCorreu-e