Podem CAT. - Una eina al servei de la ciutadania

Bisbes de Solsona i de Lleida: Ja n'hi ha prou d'impunitat homofòbica i misògina

L'afirmació del Bisbe de Solsona, Xavier Novell, expressada en la seva última glossa dominical en relació al fet que l'homosexualitat podria estar vinculada amb l'absència de la figura paterna perquè en la cultura occidental està absent, desviada i esvaïda, i el suport de part del Bisbe de Lleida, no fa sinó evidenciar, una vegada més, l'execrable violència homòfoba que persisteix en la institució eclesiàstica.

 

Plantejar que la falta d'una presència masculina origina l'homosexualitat com una desviació del que hauria de ser normal és una forma de violència i no reconeixement dels drets, la llibertat i l'autonomia sexual de les persones. És també una visió misògina que "demonitza" de manera confusa el rol de les dones en la socialització, perquè suposadament el rol femení, en absència del masculí, "confon l'orientació sexual de les persones".

PODEM Catalunya denuncia aquesta declaració encaminada a reproduir l'homofòbia i la discriminació cap a la diversitat sexual de les persones. L'única cosa que genera és l'odi i l'agressió contra la dignitat, els drets humans, la integritat física i la vida mateixa de les persones que no s'emmarquen en els cànons del patriarcat heteronormatiu.

Si callem i reaccionem amb passivitat davant aquest tipus de posicions estarem contribuint al manteniment impune d'aquesta forma de violència. Fer evident la nostra indignació i exigir a la institucionalitat de l'església que es desmarqui d'aquest tipus de postures és imperatiu. Així com no permetre que s'utilitzin els mitjans públics de comunicació per fer ressò de les idees homòfobes que atempten contra la dignitat i els drets humans de les persones LGTBI, ni que s'utilitzi de manera fal·laç el dret a la lliure expressió per justificar mostres evidents de misogínia i homofòbia.

Podem Catalunya

 

Obispos de Solsona y de Lleida: basta de impunidad homofóbica y misógina

La afirmación del Obispo de Solsona, Xavier Novell, expresada en su última glosa dominical en relación a que la homosexualidad podría estar vinculada con la ausencia de la figura paterna porque en la cultura occidental está ausente, desviada y desvanecida,  y el apoyo de parte del Obispo de Lleida, no hace sino evidenciar, una vez más, la execrable violencia homófoba que persiste en la institución de la iglesia.

Plantear que la falta de una presencia masculina origina la homosexualidad como una desviación de lo que debería ser normal es una forma de violencia y no reconocimiento de los derechos, la libertad y la autonomía sexual de las personas. Es también una visión misógina que “demoniza” de manera confusa el rol de las mujeres en la socialización, porque supuestamente el rol femenino, en ausencia del masculino, “confunde la orientación sexual de las personas”.

PODEM Catalunya denuncia esta declaración encaminada a reproducir la homofobia y la discriminación hacia la diversidad sexual de las personas. Lo único que genera es el odio y la agresión contra la dignidad, los derechos humanos, la integridad física y la vida misma de las personas que no se enmarcan en los cánones del patriarcado heteronormativo.

Si callamos y reaccionamos con pasividad ante este tipo de posiciones estaremos contribuyendo al mantenimiento impune de esta forma de violencia. Hacer evidente nuestra indignación y exigir a la institucionalidad de la iglesia que se desmarque de este tipo de posturas es imperativo. Así como no permitir que se utilicen los medios públicos de comunicación para hacer eco de las ideas homófobas que atentan contra la dignidad y los derechos humanos de las personas LGTBI, ni que se utilice de manera falaz el derecho a la libre expresión para justificar muestras evidentes de misoginia y homofobia.

Podem Catalunya

e-max.it: your social media marketing partner

ImprimeixCorreu-e