Arxiu anual 2020

Podem Catalunya presenta propostes en matèria educativa en el context de crisi actual

El Govern de la Generalitat ha de donar instruccions clares sobre el mètode d’avaluació quan es requereix qualificació, posar a disposició del professorat els recursos materials per connectar telemàticament amb l’alumnat i que es posi el contacte personal per davant del contingut curricular

Podem Catalunya vol agrair l’esforç del conjunt de la ciutadania a l’hora de complir les recomanacions de confinament per fer front a la crisi del coronavirus. En especial als pares, mares, infants i joves que es queden a casa, tot i el gran esforç que això suposa. El partit morat també vol agrair al professorat que, malgrat les condicions d’excepcionalitat, estan atents al seu alumnat i els hi donen suport emocional i acadèmic.

En la situació en la qual ens trobem és fonamental aquest suport i la comprensió de les diferents situacions en què es troben els nois i noies. Les casuístiques varien molt, des de nuclis familiars que treballen a casa o a fora, fins aquells qui s’han quedat sense feina o que han perdut un ésser estimat derivat d’aquesta crisi. També hi ha molts casos de famílies que viuen en un espai molt reduït, fet que obstaculitza la concentració dels alumnes. Tot plegat dificulta l’atenció en el seguiment acadèmic dels estudiants.

La situació és totalment excepcional i, per tant, la resposta des de l’educació també ho ha de ser. No es pot actuar donant l’esquena a la problemàtica i que el professorat simplement canviï les classes presencials per telemàtiques. Ni una casa és una escola, ni tot l’alumnat té tots els mitjans, ni els pares i mares han de fer de professors.

A Catalunya existeixen desigualtats importants en el sistema educatiu a causa de la segregació. Aquesta crisi no pot agreujar aquest fet i, per tant, s’ha de tenir molta cura d’això en aquest període de crisi. Cal donar suport a l’alumnat i proposar tasques i exercicis que ajudin a tenir una actitud activa, a més d’ampliar el bagatge emocional i cultural. No és oportú, per tant, que l’alumne avanci en matèria curricular, ja que l’alumnat no es troba en igualtat de condicions ni compta amb el context adequat per poder-ho fer.

Després d’aquestes reflexions, Podem Catalunya demana al Govern de la Generalitat que:

– El temari que s’imparteixi des del món educatiu deixi de banda el contingut que s’hauria impartit de forma presencial per donar pas a un contacte més personal, encara que sigui de manera virtual, on l’alumne pugui expressar les angoixes i inquietuds envers la crisi. Per tant, aquest tercer trimestre no hauria de ser avaluable.

– Posi a disposició del professorat les eines necessàries per respondre a aquesta situació, inclosos els recursos pel contacte telemàtic a aquelles famílies que no disposen d’ordinador o connexió a internet.

– Doni instruccions clares sobre aquelles situacions en què l’alumne necessita una qualificació per tal de continuar els seus estudis, com és el cas d’aquells que acaben l’ESO, l’FP, el batxillerat o la universitat.

En cas que els centres educatius puguin recuperar el seu funcionament habitual abans que acabi el curs, el millor que es pot fer és ajudar a l’alumnat a recuperar els amics i amigues i el seu professorat.Això podria facilitar l’intercanvi d’experiències i sentiments, així com poder tancar el curs d’una manera positiva amb el màxim benestar emocional possible.

Podem Catalunya demana més accions i transparència al Govern de la Generalitat en la lluita contra la COVID19

Podem Catalunya vol mostrar el seu agraïment a totes aquelles persones que treballen per fer possible que la lluita contra la COVID19 tingui el mínim de baixes possible. També volem agrair a aquelles persones que des dels ajuntaments estan pal·liant les mancances del Govern de la Generalitat.

Així mateix, considerem que cal més transparència per part d’aquest Govern pel que fa a dades que podrien ajudar a millorar la situació. Per això, l’instem a donar resposta a les següents qüestions:

 • Podem Catalunya torna a insistir en la necessitat de no tancar cap Centre d’Atenció Primària, ja que aquests desenvolupen una tasca important d’atenció a moltes persones i ajuden a descongestionar els hospitals i serveis d’urgències. És un tema clau conèixer com es treballa la gestió de recursos humans. Els CAPS sempre han sigut importants, però avui ho són més que mai: control de les altes hospitalàries, pràctiques de tests massius i sosteniment de tota l’atenció sanitària no COVID19.
 • L’Administració ha d’assumir el cost dels medicaments de les persones que no poden sufragar el tractament de la COVID19 i passen la malaltia al seu domicili. S’ha de dotar de més pressupost i tenir més coordinació amb les entitats que ho estan fent limitadament com la Creu Roja, Caritas, etc.
 • S’ha de facilitar informació detallada i reclamar transparència en les dades de l’ocupació de llits, UCIs i material en mans d’hospitals i centres privats. No s’entendria que haguessin llits i UCIs no utilitzats en hospitals privats mentre els centres públics estan col·lapsats. Tampoc es pot entendre que el Govern de Catalunya permeti que s’acomiadi personal sanitari dels centres privats mentre fan tanta falta en les instal·lacions públiques. Cal recavar subministrament urgent de medicacions específiques, com ara relaxants i sedants, per assegurar l’abastament tant en pacients crítics com crònics per la seva especial vulnerabilitat.
 • S’ha d’informar de manera fidedigna de la quantitat de morts a les residències de gent gran, als quals no se’ls hi ha fet el test del coronavirus. També cal explicar el nombre de tests que s’han fet a personal i residents de les residències, així com conèixer si hi ha prevista alguna compra per part de la Generalitat, com ha fet, per exemple, la Comunitat Valenciana. És importantíssim que es puguin detectar totes aquelles persones internes infectades, per tal de poder aïllar-les i no augmentar els contagis. En una situació com aquesta, i veient la manca de planificació del Departament d’Afers Socials, haurien de passar a mans del Departament de Salut. Resulta incomprensible que els avis i les àvies puguin sortir de la residència sense que se’ls hi hagi fet prèviament tests a ells i a les seves famílies. Pel que fa a la transparència, no només cal saber el nombre d’infectats i persones mortes, també s’ha de conèixer quin és el pla d’acció i les mesures prioritàries que es volen tirar endavant des d’Afers Socials per prevenir i aïllar en cas necessari.
 • Podem Catalunya proposa que les residències de persones grans passin a dependre de la Generalitat i no d’empreses privades que, com s’ha demostrat, prioritzen el negoci per sobre de la vida.
 • L’aplicació de l’Estat d’Alarma s’ha de concretar de manera immediata en la utilització de tots els centres i serveis privats −ja siguin residències, sanitaris o assistencials socials− per part de les necessitats planificades i públiques. Això s’ha de dur a terme sense repagament ni compravenda de serveis, ja que aquests són obligats per la llei en una situació excepcional com aquesta.
 • S’ha de dotar als ajuntaments de tots els recursos necessaris per fer front a l’epidèmia, cosa que no està passant.
 • S’ha d’explicar per què es recomana als ajuntaments que no truquin a l’UME per tasques de desinfecció i que ho facin a empreses privades. No s’entenen aquestes recomanacions, ja que l’UME és un servei públic que ha demostrat la seva eficiència en aquestes tasques, i en canvi, les empreses privades cobren els seus serveis i moltes vegades no està contrastada la seva professionalitat.
 • Finalment, el Govern ha d’explicar amb més detall la compra de 35 milions d’euros encarregada a l’empresa Basic Devices, que presumptament ha facilitat mascaretes i vestits de protecció per als professionals de l’Institut Català de la Salut (ICS). També s’ha d’explicar la desviació anunciada de proves analítiques a laboratoris privats.

Podem Catalunya considera que d’aquesta crisi s’ha de sortir amb més unitat que mai i sobretot que les seves conseqüències no les han de pagar els treballadors i treballadores ni les classes més vulnerables. Les mesures preses pel Govern Central van en la bona direcció i s’han de poder aprofundir en elles per tal que la crisi econòmica que, de ben segur, vindrà un cop passada la crisi sanitària, no la paguin els de sempre. Aquesta crisi sanitària ha de posar sobre la taula la necessitat d’enfortir allò que és públic i comú, i de revertir les retallades i les privatitzacions en sanitat, educació, atenció a la gent gran i serveis socials.

Comunicat del Cercle de Podem sanitat

Podem Sanitat Catalunya sobre ATENCIÓ PRIMARIA Y COMUNITÀRIA.

La situació de crisi sanitària que ha provocat la pandèmia de COVID-19 i que està conduint al sistema sanitari a la vora del col·lapse, ens porta a fer les següents reflexions sobre la situació actual, sense perjudici de les quals puguin derivar-se dels efectes subordinats a les polítiques de retallades de l’última dècada.
Ara més que mai, és necessari un sistema nacional de salut públic i centrat tant en l’atenció al pacient com en la comunitat. És essencial mantenir i donar suport a l’ATENCIÓ PRIMÀRIA I COMUNITÀRIA (AP), per la seva capacitat de diagnosticar i tractar a aquells pacients amb infecció lleu/moderada (80%), continuar atenent tots aquells pacients crònics que precisen d’assistència a domicili i aquells que requereixen atenció urgent en els Centres d’Atenció Primària (CAP).
La Conselleria hauria de donar compte a la ciutadania sobre:

 • Qui formen part del comitè d’experts que l’assessora.
 • Quins criteris concrets, a més del genèric “les necessitats del territori”, s’han remenat per a tancar alguns CAP i derivar als seus professionals a uns altres CAP, anomenats centres de portes obertes, o a hospitals de campanya.
  Com s’atenen els pacients als quals se’ls tanquen el seu CAP.
  Com s’estan organitzant els CAP i quants professionals estimen que són necessaris per a mantenir l’activitat en la fase actual de pandèmia.
  Per què s’ha centralitzat tota la informació en el 061(subcontractat a Ferrovial), que està mantenint una política de rotació de personal que dificulta la seva formació adequada, obviant als CAP que són els que coneixen a la comunitat.
  Sol·licitem tingui en compte el següent:
  Que no es tanqui cap CAP, i es mantinguin oberts els caps de setmana. L’accessibilitat és important, i caldrà atendre en el seu domicili a tots aquells pacients que siguin donats d’alta hospitalària.
 • Que no es desviïn professionals de l’AP cap a hospitals de campanya, sense haver abans recorregut a altres professionals de mútues, hospitals privats i concertats.
 • Reordenar prioritats en els CAP no pot servir d’excusa per a tancar-los o enviar professionals a centres. Cal continuar atenent pacients PCC, MACA i crònics per a evitar descompensacions de les seves patologies.
  Que s’elaborin protocols específics, clars i actualitzats per a AP, incloent els pacients COVID en domicili i els que rebin l’alta. Els circuits de derivació han de ser clars i realistes.
 • Que es dotin als Equips d’atenció Primària (EAP) dels mitjans necessaris per a poder reorientar-se cap a la pandèmia, com estableix la instrucció 02/2020: consultes telefòniques, e-consulta, domicilis i urgències. Que se’ls doti de telèfon específic per a consulta de la població i de coordinació amb hospitals. Ara és més necessari que el pacient pugui ser atès pel seu professional de referència, sempre que sigui possible.
 • Que es doti de recursos de protecció i de diagnòstic als CAP i Centres d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP): EPIS, test de diagnòstic ràpid o en el seu cas, accés a test diagnòstics o test serològics.
 • És necessària l’aplicació de test serològics en l’àmbit de l’Assistència Primària per a determinar la població que hagi pogut estar exposada al Covid-19 i, desenvolupat immunitat al virus. La població amb una serologia positiva estaria protegida i això permetria la seva incorporació a la vida laboral.
 • Hi ha malalts greus que necessiten atenció urgent, com poden ser aquells susceptibles d’aplicar codi ictus o codi IAM, l’assistència del qual pot estar demorant-se per la saturació del telèfon 112, per la qual cosa és necessari establir números de contacte específics entre el CAP i el Servei d’Emergències Mèdiques.
 • L’experiència d’altres països i la recomanació de l’OMS, aconsella practicar test diagnòstics de manera massiva. És necessari que els CAP disposin d’aquest material i que estigui homologat.
 • Que es doti de formació mínima i EPIS a les treballadores familiars i al personal de residències geriàtriques.
 • Que s’eliminin totes aquelles activitats administratives i burocràtiques que resten un temps molt necessari als professionals.

Bibliografía:

http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_12795_EBLOG_3992.pdf
https://focap.wo4rdpress.com
https://focap.wordpress.com/2020/03/16/la-situacio-covid19/
https://rebelionprimaria.wordpress.com/2020/03/17/atencion-primaria-el-papel-en-la-crisis-covid19/
http://www.mareablanca.cat/latencio-primaria-publica-en-moments-de-pandemia-i-mes-enlla/
https://www.semfyc.es/comunicado-de-la-junta-permanente-de-la-semfyc/
https://gerentedemediado.blogspot.com/2020/03/lecciones-desde-italia-mensaje-en-una.html
https://gerentedemediado.blogspot.com/2020/03/sin-atencion-primaria-no-hay-solucion.html
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330673/9789240000872-spa.pdf
https://www.semfyc.es/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-semFYC-webinar20200319.pdf
https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/normatives_instruccions/2020/instruccio-02-2020.pdf

Podem Catalunya demana al Govern que es facilitin els recursos necessaris a les residències de gent gran i la retirada de la recomanació d’evitar els ingressos a les UCIs de pacients de més de 80 anys

El partit morat realitza una sèrie de peticions al Govern de la Generalitat que també inclou escoltar la petició dels CAPs per romandre oberts, donar prioritat a dotar de protecció al personal sanitari i que es facilitin les dades d’ocupació en hospitals i centres privats, així com assegurar-se que aquests funcionin com a públics

Davant els últims esdeveniments i la gravetat de la situació de la crisi del coronavirus, Podem Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:

 • Que no es tanqui cap CAP. S’ha d’escoltar la petició dels CAPs de no tancar i mantenir-se oberts els caps de setmana. S’han de mantenir les plantilles i s’ha de dotar de recursos de protecció i de diagnòstic als CAPs i Centres d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP): EPIS, test de diagnòstic ràpid i, si escau, accés a tests diagnòstics i test serològics.
 • Que s’enviïn tots els recursos necessaris a totes les residències de gent gran i s’habilitin espais alternatius per a les persones infectades. Podem Catalunya no entén que el Govern posi pals a les rodes i no faciliti que l’UME faci la desinfecció a les residències, desaprofitant així aquest recurs tan necessari. L’UME és més necessària  que mai i és urgent que pugui desenvolupar la seva feina, de la qual depenen moltes vides.
 • Que es retiri públicament el document que el Departament de Salut ha enviat als hospitals catalans en el qual es recomana no ingressar a les UCIs a pacients de més de 80 anys. Podem Catalunya considera que, tot i que és necessari racionalitzar el millor possible els recursos disponibles, sembla del tot improcedent fer recomanacions d’aquest tipus. Els malalts han de ser atesos exclusivament en funció dels criteris mèdics i no dels econòmics. L’edat dels infectats no és un factor decisiu i és indignant el poc respecte i empatia envers les nostres persones grans.
 • Que s’informi detalladament de quina és l’ocupació i col·laboració en actiu dels hospitals, centres i serveis privats i que s’asseguri que aquests són tractats com si fossin públics, tal com ha decretat el govern central. En cas que no estiguin ocupats en la seva totalitat, se’ls ha d’obligar urgentment a acceptar pacients derivats de la sanitat pública i que no s’acomiadi cap treballadora sanitària. Si això no fos així, el Govern de la Generalitat estaria prioritzant els negocis privats per sobre la vida de les persones. El dret a la vida sempre ha d’estar per sobre del dret a la propietat.
 • Que doni prioritat absoluta a dotar d’equipaments de protecció al personal d’assistència i cures. S’ha d’assegurar la disponibilitat massiva de tests analítics de tot tipus i amb diferents utilitats, material d’UCI que inclogui respiradors i tot l’utillatge i dotació de personal competent necessari.

Podem Catalunya insta al Govern de la Generalitat a deixar de banda els interessos partidistes i afrontar les necessitats davant la crisi del COVID-19

Podem Catalunya vol manifestar la seva indignació pel comportament de la dreta, espanyola i catalana, davant la crisi sanitària que estem vivint. Fa setmanes es va demanar a la població un esforç d’unitat i solidaritat per fer front a la situació d’emergència, i aquesta crida va tenir una resposta massiva. Aquest comportament no s’ha estès al sector polític de la dreta que, en comptes de col·laborar i mostrar lleialtat institucional, han posat pals a les rodes i no han fet front a les seves responsabilitats.

Així mateix, Podem vol manifestar el seu rebuig al Govern de Catalunya per la seva actitud i inactivitat davant els greus problemes que estan succeint. Malgrat que la crisi sanitària del coronavirus ha sorprès tothom per la seva magnitud, no podem obviar que la creixent privatització que JuntsxCat ha dut a terme en els últims anys no ha fet més que agreujar la situació:

 • Entre 2009 i 2018 Catalunya va ser la CCAA que més va retallar la seva despesa social (Sanitat, Educació i Serveis socials) dedicant un 19,9% menys, el que es tradueix en 4.134 milions d’euros menys.
 • La desigualtat ha augmentat i la Generalitat ha incomplert sistemàticament la seva pròpia Llei de Renda Garantida, que hauria ajudat a poder pal·liar la pobresa, denegant el 80% de les sol·licituds.
 • Des de l’arribada d’Artur Mas al poder el 2010, la inversió en Sanitat s’ha retallat any rere any un 27,51%, amb un recompte total de 5.993 milions d’euros. Tot i que hem superat la crisi del 2009, la inversió mai ha recuperat els nivells del Tripartit.
 • Catalunya és una de les CCAA amb menys inversió per càpita en Sanitat. A més, compta amb un dels sistemes sanitaris més privatitzats d’Espanya, després de Madrid. A Catalunya, un 69% dels hospitals estan en mans privades, el que implica un 56% de llits.

És evident que aquesta creixent privatització ha minvat recursos importantíssims a la sanitat pública, que és justament la que està donant resposta a la crisi del coronavirus. Però, malgrat això, el Govern de la Generalitat no només no accepta la seva responsabilitat sinó que no hi posa remei en moments greus com el que estem vivint. Encara esperem les dades del nombre de llits i els recursos que la sanitat privada ha posat al servei de la població. Des del govern espanyol es va legislar de tal manera que tots els recursos sanitaris privats passessin a la gestió pública i, tot i així, sabem que hi ha acomiadaments de personal sanitari a les empreses privades.

Tanmateix, les residències de gent gran han estat privatitzades, minvades de recursos humans i materials i sense control per part de la Generalitat. A Catalunya, només la patronal catalana del sector, l’ACRA (Associació Catalana de Recursos Assistencials), filial catalana del Círculo Empresarial de Atención a las personas (CEAPs), té 445 empreses i entitats: presta 1.052 serveis, té 42.530 places, 41.018 treballadors/es i 170.600 persones ateses. Segons dades de l’any 2016 de l’ACRA, de les 57.000 places als centres residencials catalans, només 5.000 eren gestionades directament per la Generalitat. Un minso i escandalós 9%.

Ara, amb la crisi del coronavirus, les persones ingressades en aquestes residències n’estan pagant les conseqüències. A Barcelona, dels 213 morts pel virus, 54 estaven en residències de gent gran. I a Catalunya han mort més de 150 persones grans ingressades en residències.

Abans de la crisi del coronavirus, els treballadors/es i sindicats ja havien denunciat la manca de personal i recursos per cobrir les necessitats dels residents. Com a conseqüència, no sorprèn que ara hagi augmentat el nombre de contagiats i morts i que, a més, el personal es queixi reiteradament de manca de material sanitari.

Podem considera que, en un moment tan complicat, el Govern de la Generalitat hauria de col·laborar el màxim possible amb la resta d’administracions i no posar en qüestió totes les mesures que implementa el govern central. Per tot plegat, Podem Catalunya insta al Govern de la Generalitat a deixar de banda els interessos partidistes i donar sortida a les demandes i necessitats que el moment reclama.

Podem Catalunya davant la crisi del coronavirus

Des de Podem Catalunya sol·licitem a la Conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya que es deixin obertes les Àrees Bàsiques de Salut (ABS) en aquells municipis on siguin l’única referència assistencial de la ciutadania. El Sistema d’Atenció Primària és el primer filtre necessari i imprescindible per atendre a la població i per evitar el col·lapse del nostre sistema hospitalari. Per tant, considerem que aquests ABS també haurien de mantenir-se oberts els caps de setmana per poder afrontar amb millors eines sanitàries aquesta crisi provocada pel coronavirus.

El seguiment telefònic d’aquestes Àrees Bàsiques de Salut, juntament amb l’Atenció Domiciliària, són essencials per no saturar les urgències hospitalàries, en un moment en què s’està demanant precisament que no es vagi a Urgències i que es realitzin aquest tipus de consultes de manera telefònica. A més, l’Atenció Primària és fonamental per a l’atenció a pacients amb patologies diferents del coronavirus que requereixen assistència.

Estem a la disposició de totes les administracions per col·laborar en tot el que sigui necessari per lluitar contra la malaltia en les millors condicions possibles. Tot l’esforç és poc per aturar la COVID-19 i entenem la necessitat de reorganitzar el sistema de salut autonòmic, però això no pot passar per desestabilitzar una Atenció Primària que és essencial i que està servint de dic de contenció per no saturar els Serveis d’Urgències dels nostres hospitals.

Demanem que la sanitat pública aprofiti tots els recursos de la sanitat privada, una eina que va donar el Gobierno a les CCAA i que el Govern de Torra no n’està fent ús. A més, exigim que es facilitin totes les dades sobre la utilització d’aquest recurs.

Així mateix, sol·licitem que el personal extrahospitalari pugui reincorporar-se a l’assistència que es realitzarà als hospitals de campanya. Aquest personal disposa d’àmplia experiència en emergències i coneix els protocols que s’estan aplicant amb pacients que presenten símptomes de coronavirus.

D’aquesta manera alliberaríem el personal sanitari perquè continuï donant assistència d’Atenció Primària. Sent conscients de la situació actual respecte a la pandèmia, no hem de posar en risc l’atenció en domicilis dels pacients amb la COVID-19 ni els pacients amb altres patologies, que són correctament ateses des dels centres d’ABS i demanem que es mobilitzin abans altres recursos sanitaris, més enfocats als símptomes del coronavirus.