Logo Loading

Blog

Podem Catalunya presenta propostes en matèria educativa en el context de crisi actual

Podem Catalunya presenta propostes en matèria educativa en el context de crisi actual

El Govern de la Generalitat ha de donar instruccions clares sobre el mètode d’avaluació quan es requereix qualificació, posar a disposició del professorat els recursos materials per connectar telemàticament amb l’alumnat i que es posi el contacte personal per davant del contingut curricular

Podem Catalunya vol agrair l’esforç del conjunt de la ciutadania a l’hora de complir les recomanacions de confinament per fer front a la crisi del coronavirus. En especial als pares, mares, infants i joves que es queden a casa, tot i el gran esforç que això suposa. El partit morat també vol agrair al professorat que, malgrat les condicions d’excepcionalitat, estan atents al seu alumnat i els hi donen suport emocional i acadèmic.

En la situació en la qual ens trobem és fonamental aquest suport i la comprensió de les diferents situacions en què es troben els nois i noies. Les casuístiques varien molt, des de nuclis familiars que treballen a casa o a fora, fins aquells qui s’han quedat sense feina o que han perdut un ésser estimat derivat d’aquesta crisi. També hi ha molts casos de famílies que viuen en un espai molt reduït, fet que obstaculitza la concentració dels alumnes. Tot plegat dificulta l’atenció en el seguiment acadèmic dels estudiants.

La situació és totalment excepcional i, per tant, la resposta des de l’educació també ho ha de ser. No es pot actuar donant l’esquena a la problemàtica i que el professorat simplement canviï les classes presencials per telemàtiques. Ni una casa és una escola, ni tot l’alumnat té tots els mitjans, ni els pares i mares han de fer de professors.

A Catalunya existeixen desigualtats importants en el sistema educatiu a causa de la segregació. Aquesta crisi no pot agreujar aquest fet i, per tant, s’ha de tenir molta cura d’això en aquest període de crisi. Cal donar suport a l’alumnat i proposar tasques i exercicis que ajudin a tenir una actitud activa, a més d’ampliar el bagatge emocional i cultural. No és oportú, per tant, que l’alumne avanci en matèria curricular, ja que l’alumnat no es troba en igualtat de condicions ni compta amb el context adequat per poder-ho fer.

Després d’aquestes reflexions, Podem Catalunya demana al Govern de la Generalitat que:

– El temari que s’imparteixi des del món educatiu deixi de banda el contingut que s’hauria impartit de forma presencial per donar pas a un contacte més personal, encara que sigui de manera virtual, on l’alumne pugui expressar les angoixes i inquietuds envers la crisi. Per tant, aquest tercer trimestre no hauria de ser avaluable.

– Posi a disposició del professorat les eines necessàries per respondre a aquesta situació, inclosos els recursos pel contacte telemàtic a aquelles famílies que no disposen d’ordinador o connexió a internet.

– Doni instruccions clares sobre aquelles situacions en què l’alumne necessita una qualificació per tal de continuar els seus estudis, com és el cas d’aquells que acaben l’ESO, l’FP, el batxillerat o la universitat.

En cas que els centres educatius puguin recuperar el seu funcionament habitual abans que acabi el curs, el millor que es pot fer és ajudar a l’alumnat a recuperar els amics i amigues i el seu professorat.Això podria facilitar l’intercanvi d’experiències i sentiments, així com poder tancar el curs d’una manera positiva amb el màxim benestar emocional possible.