Logo Loading

Blog

Comunicat del Cercle de Podem sanitat

Podem Sanitat Catalunya sobre ATENCIÓ PRIMARIA Y COMUNITÀRIA.

La situació de crisi sanitària que ha provocat la pandèmia de COVID-19 i que està conduint al sistema sanitari a la vora del col·lapse, ens porta a fer les següents reflexions sobre la situació actual, sense perjudici de les quals puguin derivar-se dels efectes subordinats a les polítiques de retallades de l’última dècada.
Ara més que mai, és necessari un sistema nacional de salut públic i centrat tant en l’atenció al pacient com en la comunitat. És essencial mantenir i donar suport a l’ATENCIÓ PRIMÀRIA I COMUNITÀRIA (AP), per la seva capacitat de diagnosticar i tractar a aquells pacients amb infecció lleu/moderada (80%), continuar atenent tots aquells pacients crònics que precisen d’assistència a domicili i aquells que requereixen atenció urgent en els Centres d’Atenció Primària (CAP).
La Conselleria hauria de donar compte a la ciutadania sobre:

 • Qui formen part del comitè d’experts que l’assessora.
 • Quins criteris concrets, a més del genèric “les necessitats del territori”, s’han remenat per a tancar alguns CAP i derivar als seus professionals a uns altres CAP, anomenats centres de portes obertes, o a hospitals de campanya.
  Com s’atenen els pacients als quals se’ls tanquen el seu CAP.
  Com s’estan organitzant els CAP i quants professionals estimen que són necessaris per a mantenir l’activitat en la fase actual de pandèmia.
  Per què s’ha centralitzat tota la informació en el 061(subcontractat a Ferrovial), que està mantenint una política de rotació de personal que dificulta la seva formació adequada, obviant als CAP que són els que coneixen a la comunitat.
  Sol·licitem tingui en compte el següent:
  Que no es tanqui cap CAP, i es mantinguin oberts els caps de setmana. L’accessibilitat és important, i caldrà atendre en el seu domicili a tots aquells pacients que siguin donats d’alta hospitalària.
 • Que no es desviïn professionals de l’AP cap a hospitals de campanya, sense haver abans recorregut a altres professionals de mútues, hospitals privats i concertats.
 • Reordenar prioritats en els CAP no pot servir d’excusa per a tancar-los o enviar professionals a centres. Cal continuar atenent pacients PCC, MACA i crònics per a evitar descompensacions de les seves patologies.
  Que s’elaborin protocols específics, clars i actualitzats per a AP, incloent els pacients COVID en domicili i els que rebin l’alta. Els circuits de derivació han de ser clars i realistes.
 • Que es dotin als Equips d’atenció Primària (EAP) dels mitjans necessaris per a poder reorientar-se cap a la pandèmia, com estableix la instrucció 02/2020: consultes telefòniques, e-consulta, domicilis i urgències. Que se’ls doti de telèfon específic per a consulta de la població i de coordinació amb hospitals. Ara és més necessari que el pacient pugui ser atès pel seu professional de referència, sempre que sigui possible.
 • Que es doti de recursos de protecció i de diagnòstic als CAP i Centres d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP): EPIS, test de diagnòstic ràpid o en el seu cas, accés a test diagnòstics o test serològics.
 • És necessària l’aplicació de test serològics en l’àmbit de l’Assistència Primària per a determinar la població que hagi pogut estar exposada al Covid-19 i, desenvolupat immunitat al virus. La població amb una serologia positiva estaria protegida i això permetria la seva incorporació a la vida laboral.
 • Hi ha malalts greus que necessiten atenció urgent, com poden ser aquells susceptibles d’aplicar codi ictus o codi IAM, l’assistència del qual pot estar demorant-se per la saturació del telèfon 112, per la qual cosa és necessari establir números de contacte específics entre el CAP i el Servei d’Emergències Mèdiques.
 • L’experiència d’altres països i la recomanació de l’OMS, aconsella practicar test diagnòstics de manera massiva. És necessari que els CAP disposin d’aquest material i que estigui homologat.
 • Que es doti de formació mínima i EPIS a les treballadores familiars i al personal de residències geriàtriques.
 • Que s’eliminin totes aquelles activitats administratives i burocràtiques que resten un temps molt necessari als professionals.

Bibliografía:

http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_12795_EBLOG_3992.pdf
https://focap.wo4rdpress.com
https://focap.wordpress.com/2020/03/16/la-situacio-covid19/
https://rebelionprimaria.wordpress.com/2020/03/17/atencion-primaria-el-papel-en-la-crisis-covid19/
http://www.mareablanca.cat/latencio-primaria-publica-en-moments-de-pandemia-i-mes-enlla/
https://www.semfyc.es/comunicado-de-la-junta-permanente-de-la-semfyc/
https://gerentedemediado.blogspot.com/2020/03/lecciones-desde-italia-mensaje-en-una.html
https://gerentedemediado.blogspot.com/2020/03/sin-atencion-primaria-no-hay-solucion.html
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330673/9789240000872-spa.pdf
https://www.semfyc.es/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-semFYC-webinar20200319.pdf
https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/normatives_instruccions/2020/instruccio-02-2020.pdf